Må man det? Vi mødes sikkert alle i retten i næste uge

Rettigheder og pligter i forbindelse med distribution af musik

Nu da sæsonen går ind igen for musiklærerne, kommer de sædvanlige spørgsmål omkring det at dele musik, og hvad der dertil hører, med andre. Desværre er der ikke så meget nyt at fortælle, rent lovgivningsmæssigt, men et eller tiltag kommer der nok i forhold til den mere og mere udbredte praksis med streaming. Fx er det ret nemt at lave sin gen netradio, men i praksis er det svært i Danmark hvis det skal være lovligt og billigt. Men her er et par cases fra det virkelige liv – en del er hentet fra SkoleKom.

FingerP8011747ET

En dygtig musiklærer aflytter et nummer og skriver det hele ned på noder med tekst og det hele. Desuden har vedkommende lavet et arrangement, der også laves på tryk. Hele materialet lægges på SkoleKom i den landsdækkende konference for musiklærere. Det reagerer ordstyreren på, da vedkommende lærer ikke har fået lov af de der har lavet musikken. Resultatet bliver at materialet slettes fra konferencen.

Udvejen bliver så at folk i stedet, i konferencen, beder om at få sendt materialet til deres personlige mailbox. Men må man det?

Nej det må man ikke. Det kan godt være det er sværere at opdage, men loven om rettigheder gælder stadig hvad enten det er offentlig eller privat distribution, så det er altså ikke tilladt.FingerP8011749

TO

En musiklærer står for morgensangen på skolen. For at gøre livet lettere for sig selv, kolleger og elever, lægges noder, tekster og musik af kendte værker på intranettet så det hele lige er til at køre op på en storskærm og til at hente ned derhjemme. Da det er på et lukket netværk er det vel i orden?

Her bliver svaret nejja! Det er et gråzoneområde hvor svaret mest bliver nej. Der er tale om digital distribution, der ikke er det samme som at bruge kopimaskinen, og reglerne er generelt mere restriktive her. I princippet skal der spørges om lov og det er ligegyldigt om det det så er på et åbent eller lukket netværk.

FingerP8011750TRE

Der er mange gråzoner og det kan være svært at finde ud af hvad der er rigtigt. Når det handler om apps til fx iPads, er det faktisk noget nemmere. Her køber man licenser til det antal brugere der nu er brug for, eller adgang til en webtjeneste der så må bruges i et vist tidsrum til fx hele skolen. De gamle sangbøger er også nemme at bruge, da der oftest er tale om klassesæt der kan deles rundt. Men hvad nu med den ret udbredte tradition, der er med at kopiere enkelte sider fra bøger og så distribuere videre til børnenes sanghæfter. I de fleste tilfælde går den, da der er lavet Copydanaftaler, men den gælder ikke altid i det digitale domæne. Man må altså normalt ikke uden videre scanne en node og videredistribuere den som fx pdf.

FingerP8011751FIRE

Hvem er ansvarlig? Ja det er skolens ledelse, men vil selvfølgelig blive videreført til den der udfører ”krænkelser” af loven om ophavsret. Normalt er din SkoleKom en tjeneste der er knyttet til dit arbejde, ligesom dit UNI-login. Her er der helt klare retningslinier for hvad man må og ikke må. Den udførende del er dog op til den enkelte bruger og den ordstyrer der nu er tilknyttet de eksakte konferencer. Her er der ret store forskelle omkring hvad der i praksis tillades. Der er dog igen gældende regler for at ”det der sker i en konference må så også være tilladt i andre”. Der er heller ikke kontrol af vedhæftede filer – se eksempel ET.

FingerP8011752FEM

Sund fornuft og god moral er nok det vigtigste at bruge når det har med undervisning, rettigheder osv. at gøre. Det at være en god rollemodel er vel helt i orden. Der er mennesker der lever af at lave musik og det skal de gerne blive ved med, men på den anden side ville det også være godt hvis musikudgivere og forlag var mere med på hvad der sker i den virkelige (skole)verden. Det er heldigvis i gang, men det koster resurcer.

Kommentarer

No Responses

Du kan kommentere her

%d bloggers like this: